Grzegorz Domański
20 września 2019, Hotel Best Western Felix Warszawa
O wykładowcy
Dziś niezależny konsultant i analityk, do 2017 roku dyrektor ds. gazu w Unimot SA, wcześniej
w zarządzie spółek PPG Warszawa, Unimot System, Blue LNG, Blue Cold. Był jedną z pierwszych
pięciu osób zatrudnionych przez PGNiG-Przesył Sp. z o.o., obecnie OGP Gaz-System S.A., który
współtworzył oraz zdobywał doświadczenie w CP Energia S.A. (dziś Fortum S.A.), czyli pierwszym
prywatnym podmiocie prowadzącym import gazu z Rosji. Zarządzał spółkami produkcyjnymi
(wytwarzanie LNG), dystrybucyjnymi (OSD, LNG), jak i handlowymi.
W swoim zawodowym życiu odpowiadał m. in. za rozwój sektora gazowego, w tym za budowę
infrastruktury gazowej, współpracę z URE, GUS, ARE, UDT, TDT, MG/ME, OSP, OSD, IGG; negocjacje
i realizację umów EFET, MUD, GUD; prowadzenie zespołu sprzedażowego B2B w zakresie paliw
gazowych na sieciach obcych (TPA); a także przygotowanie i wdrożenie taryf oraz procedur sprzedaży
gazu B2C na sieciach obcych; prowadzenie inwestycji i eksploatacji, a także współpracę z instytucjami
finansowymi w zakresie pozyskania finansowania na potrzeby tzw. dywizji gazowej.
Absolwent wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, studiów doktoranckich
w Kolegium Zarządzania i Finansów w SGH a także Inżynierii Gazownictwa na Politechnice
Warszawskiej.
Doświadczony wykładowca łączący olbrzymią wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką.

PIĄTEK,  20.09.2019 r. :

8.00 – 8.15 recepcja szkolenia/kawa powitalna

8.15 – 9.45  Wprowadzenie :

Polityka Energetyczna Państwa.
Podstawy prawne obrotu i dystrybucji gazu.
Poszukiwanie, wydobycie i wytwarzanie gazu ziemnego
Pozostałe istotne zagadnienia.

Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych.
Trochę prawa – czyli oświadczenia, wady, odpowiedzialność i takie inne.
W jaki sposób Prezes Urzędu Regulacji kształtuje rynek gazu?
Czy sprzedawca musi posiadać koncesję?
Co może Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
Jak kupować gaz?: Tryby zawierania umowy
1. oferta
2. aukcja
3. przetarg
4. negocjacje
5. umowa adhezyjna
6. grupy zakupowe
Jakie to ma znaczenie, że rok zaczyna się w październiku? – rok gazowy i terminy pochodne.
Jak mogę zmienić dostawcę? – czyli procedura zmiany sprzedawcy.
Co powinienem wiedzieć w trakcie trwania umowy, a obowiązki informacyjne przedsiębiorstw
energetycznych.

 

9.45- 10.00 przerwa kawowa

10.00- 11.30  

Jak, gdzie i z kim: budowa umów energetycznych.
Co może pójść źle?
„Właściwa” definicja – podstawą sporu.
Czy naprawdę muszę znać jakiś tam „kodeks sieci”? – podstawowe prawa i obowiązki stron.
W końcu faktura! – jak ją czytać.
Nikt nie czyta załączników – OWU.

Rodzaje umów w prawie energetycznym.
Czy mogę się przyłączyć do sieci? – umowa o przyłączenie.
Co daje określenie warunków przyłączenia?
Ile kosztuje przyłączenie i czy to jest wszystko?
Jak określić zamawianą moc?

Monopolista bierze wszystko, czyli umowa sprzedaży paliwa gazowego.
Gdzie szukać pozostałych sprzedawców.
Sam gaz czy usługa „duel fuel”?

Kto się tym zajmuje i czy muszę się o to martwić? – umowa przesyłania
A mamy już podpisaną umowę z PSG, czy będzie taniej? – umowa o świadczenie
usług dystrybucji
Kto musi utrzymywać zapasy obowiązkowe?
Kiedy nie ma rury, a jest gaz, czyli zasilanie LNG.
Polskie LNG S.A. a pozostałe podmioty.
Czy dzierżawa jest tańsza?

Wszystko w jednym, czyli umowa kompleksowa.
Co się stanie gdy dostawca upadnie? – umowa sprzedaży rezerwowej.

11.30- 11.40:  przerwa na kawę

11.40- 13.10  

Pułapki w konstruowaniu i realizacji umowy sprzedaży i dystrybucji gazu.
Warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania paliw gazowych.
„Mamy zdywersyfikowany portfel zakupów” – czyli co…?
„Posiadamy gwarancje dostaw” – dalej nie wiem, o co chodzi!
Plan ograniczeń – „Czy na pewno muszę wypełniać tabelki?”
Miejsce dostarczenia paliw gazowych do odbiorcy (obszary, punkty fizyczne i wirtualne oraz
fizyczne wirtualne – jak się w tym rozeznać).
Ilość przesyłanych paliw gazowych:
– sposoby określenia zapotrzebowania na paliwo gazowe;
– dylemat: czy zamówić za mało czy za dużo;
– czy naprawdę muszę zapłacić za gaz, którego nie odebrałem? – konstrukcje TOP-a i pochodnych.
Moc umowna i koszt przekroczeń mocy.
Stawki cen i opłat oraz grupy taryfowe stosowane w rozliczeniach.
– przecież gaz na giełdzie jest tańszy!!! – monitorowanie cen.
– co sprzedawca „ukrył” w taryfie.
A może mnie taryfa nie obowiązuje?
– clou, czyli sposoby ustalania cen na paliwo gazowe:
zasady działania Giełdy Papierów Wartościowych S.A.;
RTT, RDN, OTC;
czy nie można jeszcze taniej?

Sposób prowadzenia rozliczeń:
– mam business plan – czyli warunki stosowania ceny stałej.
– chcę mieć taniej, choć ryzykowniej! – cena indeksowana.
– ile kosztuje pieniądz, czyli koszt końcowy dostawy paliwa gazowego.
Terminy a płatności.
Czy te gwarancje są konieczne?
Co to są te „standardy jakościowe”, czyli parametry techniczne oraz bonifikaty.
To nie ja!!! – czyli odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy.
Czy mogę już się wypisać? Okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

13.10- 14.00 lunch

14.00- 15.40

Umowa kompleksowa czy umowa z kompleksami?
Podpisz tylko pełnomocnictwo, a my załatwimy wszystko! – umowa kompleksowa zawarta w imieniu
i na rzecz odbiorcy.
Nie ma darmowych lunchów (?) – czyli podsumowanie: czy na pewno warto szukać tańszej
oferty?

15.40-16.00 zakończenie zajęć, wręczenie słuchaczom certyfikatów uczestnictw