Jan Rakowski
5-6 grudnia  2019, Hotel Best Western Felix Warszawa
O wykładowcy

Z wykształcenia mgr inż. elektryk o specjalności elektroenergetyka (Politechnika Warszawska); absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania (Szkoła Główna Handlowa).

W latach 1981-1990 pracownik Państwowej Dyspozycji Mocy; do 2004 w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S. A.: 1995 – 1997 zarządzał Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w Krajowej Dyspozycji Mocy w PSE, 1997 – 2001 brał udział w przygotowywaniu uruchomienia systemowego rynku energii elektrycznej oraz rynku bilansującego. W latach 2002 – 2004 doradca zarządu PSE S. A. oraz dyrektor sprzedaży i marketingu. Prowadził prace studialne nad programem utworzenia oraz wydzielenia z PSE S. A. Operatora Systemu Przesyłowego oraz aktywnie uczestniczył w tworzeniu OSP. Pełnił funkcje w radach nadzorczych podmiotów związanych z rynkiem energii (np. Giełdy Energii S. A., WINUEL S. A., PSE-Info Sp. z o. o.) oraz prowadził wykłady na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej.

Obecnie niezależny ekspert z ponad 25 – letnim doświadczeniem w energetyce, zajmujący się teorią i praktyką funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz rynku energii elektrycznej, świadczący usługi eksperckie i konsultingowe w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki.

Czwartek, 5 grudnia 2019:

10.00 – 10.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna

10.30 – 12.15 Uwarunkowanie krajowe i międzynarodowe rynku energii w Polsce.

 • Polski system elektroenergetyczny (KSE).
 • Polityka energetyczna Polski versus Polityka energetyczna Unii Europejskiej.
 • Rynek energii w Polsce jako fragment rynku europejskiego rynkowe.
 • Systemy wsparcia wytwarzania energii i efektywności energetycznej.

12.15- 12.30 przerwa na kawę

12.30- 14.00  Architektura rynku energii w Polsce.

 • Metody zarządzania generacją energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym.
 • Organizacja rynku energii elektrycznej.
 • Struktura segmentowa rynku energii w Polsce.
 • Struktura podmiotowa rynku energii w Polsce.
 • Regulacja rynku energii elektrycznej – jak jest ? jak będzie ?
 • Podstawy prawne rynku energii elektrycznej.

14.00- 15.00:   obiad

15.00 – 16.30 Operator rynku (OR), Sprzedawca energii (SE), Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie (POB) – miejsce na rynku energii

 • Operatorzy rynku: OHT, OH, OP – rola, obowiązki, zadania.
 • Obowiązki OR a oczekiwania biznesowe uczestników rynku energii.
 • Praktyki funkcjonowania OR, SE, POB:
  • Operator rynku versus Sprzedawca energii,
  • Operatora rynku i Sprzedawca energii w Grupie Kapitałowej,
  • Operatora rynku versus podmiot odpowiedzialny za bilansowanie.
 • Niezbędne wyposażenie OR/SE w narzędzia do działania na rynku energii:
  • strategia działania na rynku energii,
  • kompetencje pracowników,
  • narzędzia prawne i organizacyjne,
  • wsparcie informatyczne.

18.30          kolacja

Piątek, 6 grudnia 2019:

8.00 – 10.00

Zasady funkcjonowania rynku bilansującego.

 • Ilustracja idei rynku bilansującego.
 • Praktyczne zastosowania idei rynku bilansującego.
 • Architektura runku bilansującego.
 • Przyszłość rynku bilansującego.

Jak Kodeksy sieciowe i Wytyczne zmienią rynek energii elektrycznej w Polsce ?

 • Co to są Kodeksy sieciowe i Wytyczne?
 • Zmiany w polskim rynku energii wynikające z Kodeksów sieciowych i Wytycznych.

10.00- 10.15 przerwa na kawę

10.15- 12.15

Zasady funkcjonowania rynku detalicznego. 

 • Energia elektryczna z dostawą – za co płacimy i dlaczego ?
 • Architektura runku detalicznego.
 • Prosument na rynku energii.

Klastry energii – przemijająca moda czy przyszłość rynku energii? 

 • Czym są klastry energii.
 • Zasoby klastrów energii.
 • Wykorzystanie zasobów klastra energii.
 • Wspomaganie zewnętrzne klastrów energii.

12.15 – 12.30  przerwa na kawę

12.30 – 13.30

Pytania o przyszłość rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej i w Polsce.

 • Po co nam rynek energii? Jak żyć z rynkiem energii elektrycznej?
 • Energetyka konwencjonalna, energetyka jądrowa czy OZE?
 • Co zapewni bezpieczeństwo dostaw energii w przyszłości?
  • rynek mocy,
  • zarządzanie popytem,
  • połączenia transgraniczne,
  • europejski rynek energii.

13.30- 13.45 zakończenie szkolenia, wręczenie uczestnikom certyfikatów

14.00     obiad.