Grzegorz Domański
9 grudnia 2020, Hotel Best Western Felix Warszawa
O wykładowcy

Dziś niezależny konsultant i analityk, do 2017 roku dyrektor ds. gazu w Unimot SA, wcześniej
w zarządzie spółek PPG Warszawa, Unimot System, Blue LNG, Blue Cold. Był jedną z pierwszych
pięciu osób zatrudnionych przez PGNiG-Przesył Sp. z o.o., obecnie OGP Gaz-System S.A., który
współtworzył oraz zdobywał doświadczenie w CP Energia S.A. (dziś Fortum S.A.), czyli pierwszym
prywatnym podmiocie prowadzącym import gazu z Rosji. Zarządzał spółkami produkcyjnymi
(wytwarzanie LNG), dystrybucyjnymi (OSD, LNG), jak i handlowymi.

Absolwent wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, studiów doktoranckich
w Kolegium Zarządzania i Finansów w SGH a także Inżynierii Gazownictwa na Politechnice
Warszawskiej.

ŚRODA,  9 grudnia:

zajęcia w godzinach: 9.30 – 17.15

szczegółowy program wkrótce