Grzegorz Domański
4 grudnia 2019, Hotel Best Western Felix Warszawa
O wykładowcy

Dziś niezależny konsultant i analityk, do 2017 roku dyrektor ds. gazu w Unimot SA, wcześniej
w zarządzie spółek PPG Warszawa, Unimot System, Blue LNG, Blue Cold. Był jedną z pierwszych
pięciu osób zatrudnionych przez PGNiG-Przesył Sp. z o.o., obecnie OGP Gaz-System S.A., który
współtworzył oraz zdobywał doświadczenie w CP Energia S.A. (dziś Fortum S.A.), czyli pierwszym
prywatnym podmiocie prowadzącym import gazu z Rosji. Zarządzał spółkami produkcyjnymi
(wytwarzanie LNG), dystrybucyjnymi (OSD, LNG), jak i handlowymi.

Absolwent wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, studiów doktoranckich
w Kolegium Zarządzania i Finansów w SGH a także Inżynierii Gazownictwa na Politechnice
Warszawskiej.

ŚRODA,  4 grudnia:

9.00 – 9.30 rejestracja/kawa powitalna

9.30 – 11.00 

Paliwa gazowe 

 • Klasyfikacja
  • Gaz ziemny i pochodne (E, Lx, LNG, CNG)
 • Charakterystyka paliwa gazowego jako nośnika energetycznego
  • Parametry techniczne i jakościowe gazu w obrocie
 • Porównanie surowców energetycznych

Funkcjonowanie polskiego rynku gazu na tle Europy i świata 

 • Charakterystyka europejskiego rynku gazu
 • Infrastruktura transportowa i magazynowa
 • Obrót gazem ziemnym

11.00- 11.15 przerwa na kawę

11.15- 13.00  

Dostawa paliwa gazowego

 • Określania zapotrzebowania na paliwo gazowe i moc dostawy
 • Podstawy metrologii
 • Zasady bilansowania
  • Przypadki wstrzymania i ograniczenia dostarczania paliw
 • Obowiązki sprzedawcy/dostawcy
 • Obowiązki kupującego
 • Fakturowanie i rozliczanie dostaw

Charakterystyka i struktura rynku w Polsce 

 • Polityka Energetyczna Państwa
 • Podstawy działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi
  • Podstawy prawne
  • Koncesje i zezwolenia
  • Program zgodności, plany rozwoju i ograniczeń
  • Taryfy
  • Zapasy obowiązkowe
  • Kodeksy sieciowe
  • Uprawnienia organów administracji rządowej
 • Poszukiwanie i wydobycie
 • Tranzyt i przesył
  • EuRoPol GAZ S.A.
  • Operator Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A.
  • Polskie LNG S.A.
 • Dystrybucja gazu ziemnego
  • Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
  • Pozostałe przedsiębiorstwa
 • Obrót paliwami gazowymi
  • Zasady obrotu paliwem gazowym
  • Procedura zmiany sprzedawcy
 • Obrót hurtowy
  • Towarowa Giełda Energii S.A.
 • Magazynowanie
  • Gas Storage Poland Sp. z o.o.
 • Ograniczenia systemowe
  • Dywersyfikacja
  • Bezpieczeństwo dostaw

13.00- 14.00  przerwa na lunch 

14.00 – 15.30 

Rynek gazu na TGE

 • Rola giełdy energii
 • Zasady obrotu giełdowego
  • Rynki
  • Instrumenty
  • Notowania
 • Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych
 • Transakcje na rynku fizycznym

15.30- 15.45 przerwa na kawę 

15.45- 17.00

Podsumowanie i zakończenie

 • Potencjał
 • Prognozowane zapotrzebowanie
 • Monitorowanie cen

17.15   zakończenie szkolenia, wręczenie uczestnikom certyfikatów