dr inż. Paweł Słomiński
13-14 maja  2019, Hotel Best Western Felix Warszawa
O wykładowcy
 • wieloletni pracownik (dyrektor, a po konsolidacji główny specjalista)
  GK PGNiG S.A., posiadający doświadczenie w zarządzaniu takimi
  obszarami jak bilansowanie gazu, sprzedaż gazu, sprzedaż usług
  dystrybucyjnych, układy pomiarowe, odczyty, taryfy, rozwój oraz
  inwestycje,
 • twórca algorytmów bilansowania handlowego oraz współtwórca
  procedury zmiany sprzedawcy gazu w Polskiej Spółce Gazownictwa,
  które to rozwiązania pozwoliły zlikwidować główne
  bariery otwarcia rynku gazowego w obszarze dystrybucji,
 • praktyczne umiejętności i szerokie doświadczenie w doradztwie oraz
  prowadzeniu szkoleń i warsztatów,
 • tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika, w specjalności: systemy pomiarowo
  diagnostyczne, nadany przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki
  Gdańskiej (tytuł rozprawy doktorskiej: „Analiza strat w systemach dystrybucji gazu ziemnego”)

PONIEDZIAŁEK,  13.05.2019 r. :

10.00 – 10.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna

10.30 – 12.00  Wprowadzenie :

Podstawowe informacje o rynku gazu w Polsce ze szczególnym wyjaśnieniem takich pojęć
jak: punkty fizyczne i wirtualne, alokacje, nominacje, przydział przepustowości (PP), przydział
zdolności (PZ), obszary bilansowania itp.

12.00- 12.15 przerwa kawowa

12.15- 13.45  Bilansowanie wstępne i rozliczeniowe

 • Zasady bilansowania
  – bilansowanie śróddzienne, za dobę poprzednią oraz rozliczeniowe,
  – limit niezbilansowania, dodatkowe koszty z tytułu przekroczenia limitu niezbilansowania,
  – kiedy fakturę wystawia OSP a kiedy ZUP,
  – mechanizm neutralności finansowej bilansowania OSP,
  – podmiot odpowiedzialny za prognozowanie
 • Obszary bilansowania systemu przesyłowego
  – rodzaje obszarów,
  – sposób liczenia średniej ceny rynku bilansującego oraz cen krańcowych,
  – możliwe działania bilansujące,
  – raporty HRP
 • Bilansowanie sieci dystrybucyjnej
  – różnica między bilansowaniem w systemie przesyłowym a dystrybucyjnym,
  – przyczyny niezbilansowania w dystrybucji,
  – bilansowanie w obszarach lokalnych,
  – raporty HRB.

13.45- 14.45:   obiad

14.45- 16.15  Opłaty za nieznominowanie:

 • z czego wynikają opłaty za nieznominowanie,
 • różnice pomiędzy kosztami za niezbilansowanie i opłatami za nieznominowanie,
 • różnice pomiędzy systemem przesyłowym oraz dystrybucyjnym,
 • punkty, których może dotyczyć nieznominowanie,
 • sposoby wyliczania opłat.

Znaczenie kosztów bilansowania dla wyniku ekonomicznego sprzedaży gazu  

 • bilansowanie jako składnik modelu ekonomicznego sprzedaży gazu,
 • bilansowanie jako istotny element kształtowania ofert dla klientów,
 • wpływ bilansowania na finalny wynik sprzedaży gazu.

16.15- 16.30 przerwa na kawę

16.30- 18.00 Czynniki powodujące powstawanie niezbilansowania i możliwości ograniczenia ryzyka:

 • czynniki wolumenowe, czynniki rynkowe, czynniki finansowe,
 • czynniki zewnętrzne np. geopolityczne,
 • w jaki sposób możemy ograniczać ryzyko niezbilansowania.

 Tworzenie i funkcjonowanie grup bilansujących.

 • wymogi formalne, zgłaszanie grupy do OSP, rozszerzanie/zmniejszanie liczebności grupy,
 • oczekiwane korzyści, modele współpracy w grupie,
 • czy grupa bilansowa może obejmować również obszar dystrybucji?
 • współpraca z innymi podmiotami nienależącymi do grupy.

19.20          kolacja

WTOREK 14.05.2019 r.

9.00 – 14.00  Warsztaty (case studies): 

warsztaty praktyczne w oparciu o rzeczywiste przykłady
(praktyczne wykorzystanie wiedzy z dnia pierwszego; w trakcie 2 przerwy kawowe po 15 minut każda)

14.00- 14.15 zakończenie zajęć, wręczenie słuchaczom certyfikatów uczestnictwa.

14.15    obiad.