Jan Rakowski
15-16 maja  2019, Hotel Best Western Felix Warszawa
O wykładowcy

Z wykształcenia mgr inż. elektryk o specjalności elektroenergetyka (Politechnika Warszawska); absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania (Szkoła Główna Handlowa).

W latach 1981-1990 pracownik Państwowej Dyspozycji Mocy; do 2004 w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S. A.: 1995 – 1997 zarządzał Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w Krajowej Dyspozycji Mocy w PSE, 1997 – 2001 brał udział w przygotowywaniu uruchomienia systemowego rynku energii elektrycznej oraz rynku bilansującego. W latach 2002 – 2004 doradca zarządu PSE S. A. oraz dyrektor sprzedaży i marketingu. Prowadził prace studialne nad programem utworzenia oraz wydzielenia z PSE S. A. Operatora Systemu Przesyłowego oraz aktywnie uczestniczył w tworzeniu OSP. Pełnił funkcje w radach nadzorczych podmiotów związanych z rynkiem energii (np. Giełdy Energii S. A., WINUEL S. A., PSE-Info Sp. z o. o.) oraz prowadził wykłady na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej.

Obecnie niezależny ekspert z ponad 25 – letnim doświadczeniem w energetyce, zajmujący się teorią i praktyką funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz rynku energii elektrycznej, świadczący usługi eksperckie i konsultingowe w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki.

ŚRODA,  15.05.2019 r. :

10.00 – 10.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna

10.30 – 12.30  Wprowadzenie – istota bilansowania mocy czynnej w KSE.

 • Uwarunkowania techniczne funkcjonowania KSE.
 • Konieczność bilansowania mocy czynnej w KSE.
 • Narzędzia bilansowania mocy czynnej w KSE:
  – rynkowe,
  – pozarynkowe.
 • Bilansowanie mocy czynnej w KSE – przypadki praktyczne.

     Rynek energii elektrycznej w Polsce – podstawy.

 • Metody równoważenia generacji i odbioru energii elektrycznej w KSE.
 • Struktura segmentowa i podmiotowa rynku energii w Polsce.
 • Organizacja rynku dobowo-godzinowego.
 • Aspekty prawne rynku bilansującego:
  – prawo UE,
  – Prawo energetyczne, rozporządzenia wykonawcze,
  – IRiESP i IRiESD.

12.30- 12.45 przerwa na kawę

12.45- 16.45  Idea rynku bilansującego.

 • Ilustracja idei rynku bilansującego.
 • Praktyczne zastosowania idei rynku bilansującego.
 • Rynek bilansujący a usuwanie ograniczeń systemowych.
 • Sposób rozliczania niezbilansowania odbiorców detalicznych.

W trakcie, ok.: 14.15- 15.15:   obiad

Podstawowe pojęcia rynku bilansującego

 • Podmioty rynku bilansującego.
 • Obiekty rynku bilansującego.
 • Obszar rynku bilansującego.
 • Przedmiot obrotu na rynku bilansującym.
 • Konfiguracja rynku bilansującego.
 • Planowanie koordynacyjne.
 • Procesy rynku bilansującego.

16.45- 17.00 przerwa na kawę

15.45- 19.00 Działania na rynku bilansującym.
(w trakcie 15 minut przerwy na kawę)

 • Działania przed dobą handlową „n”.
 • Działania w trakcie doby handlowej „n”.
 • Działania po dobie handlowej „n”.

Zgłaszanie danych handlowych i technicznych – oferty na rynku bilansującym.

 • Proces zbierania danych handlowych i technicznych.
 • Harmonogram zgłaszania danych.
 • Weryfikacja danych handlowych i technicznych.
 • Zgłoszenie umów sprzedaży energii (USE).
 • Zgłoszenie oferty bilansującej – część handlowa.
 • Zgłoszenie oferty bilansującej – część techniczna.
 • Zgłaszanie oferty redukcji obciążenia (ORO).
 • Zgłaszanie Programu Pracy dla źródeł wiatrowych.
 • Wymiana dokumentów elektronicznych w procesie zgłaszania danych handlowych
  i technicznych.
 • Wyznaczanie pozycji kontraktowych.

19.20          kolacja

 

CZWARTEK 16.05.2019 r.

8.00 – 10.45 (w tym przerwa 9.30-9.45)

Ceny na rynku bilansującym.

 • Ceny rynku bilansującego.
 • Zasady wyznaczania cen.
 • Wpływ ograniczeń systemowych na ceny i koszty.

Zasady i procedury rozliczeniowe rynku bilansującego.

 • Ogólne zasady rozliczeń.
 • Przebieg rozliczeń rynku bilansującego.
 • Dane wejściowe i wyniki rozliczeń.
 • Rozliczenia godzinowe i wynikowe godzinowe.
 • Rozliczenia dobowe.
 • Rozliczenia dekadowe.
 • Rozliczenia korygujące.

10.45 – 11.00  przerwa na kawę

11.00 – 12.00 Uszczegółowienie wybranych regulacji rynku bilansującego w zakresie techniczno-ekonomicznych aspektów prowadzenia ruchu KSE.

 • Mechanizm budowania merit order na rynku bilansującym.
 • Bilansowanie fizyczne a bilansowanie handlowe.
 • Rozliczanie Jednostek Wytwórczych aktywnych.

12.00- 12.15 przerwa na kawę

12.15- 13.45 Jak będzie się zmieniał rynek bilansujący?

 • Prawo UE, Kodeksy sieciowe i Wytyczne.
 • Wytyczne dot. bilansowania energii elektrycznej.
 • System MMS – nowy System Zarządzania Rynkiem Bilansującym Energii Elektrycznej
  w Polsce.

 Wykorzystanie rynku usług systemowych w bilansowaniu mocy czynnej w KSE.

 • Rynek bilansujący a rynek usług systemowych.
 • Katalog usług systemowych.
 • Kontraktowanie i nabywanie usług systemowych.
 • Dostawcy usług systemowych.
 • Rynek usług systemowych w bilansowaniu KSE.

13.45- 14.00 zakończenie zajęć, wręczenie słuchaczom certyfikatów uczestnictwa.

14.00     obiad.