Jan Bogdan Rakowski
24 listopada 2021, ONLINE
O wykładowcy

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego (1977 r.), o specjalności elektroenergetyka oraz Rocznego Podyplomowego Studium Menedżerskiego SGH (1995 r.). W latach 1977-1981 na Politechnice Warszawskiej.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1981 w Państwowej Dyspozycji Mocy w Wydziale Planowania Wytwarzania, gdzie pracował do 1990 r., kolejno na stanowiskach: referent, specjalista, główny specjalista i kierownik wydziału.

Po likwidacji PDM w roku 1990 był zatrudniony w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S. A. w Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM). Kierował planowaniem wytwarzania energii elektrycznej w źródłach wytwórczych w Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Dodatkowo w latach 1990 – 1995 kierował zespołem uruchamiającym system informatyczny Dyster, wspierający prowadzenie ruchu KSE przez służby dyspozytorskie KDM. Od 1995 r. pełnił funkcję Dyrektora Ruchu KSE i zarządzał prowadzeniem ruchem w KSE. W latach 1997 – 2002 brał udział w przygotowywaniu i uruchomieniu systemowego rynku energii elektrycznej oraz rynku bilansującego.

W latach 1993-1997 był wykładowcą na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadził wykłady i ćwiczenia dla IV roku z przedmiotu „Sterowanie systemami elektroenergetycznymi”.

W latach 2002 – 2004 był doradcą zarządu PSE S. A. a następnie dyrektorem sprzedaży i marketingu. Prowadził prace studialne nad programem utworzenia oraz wydzielenia z PSE S. A. Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) oraz aktywnie uczestniczył w tworzeniu OSP. Prowadził wykłady na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej.

Od 2004 r. jest niezależnym ekspertem, z ponad 30 – letnim doświadczeniem w energetyce, zajmującym się teorią i praktyką funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz rynku energii elektrycznej, świadczącym usługi eksperckie i konsultingowe w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki.

Wykonał kilkadziesiąt opracowań i ekspertyz z dziedziny energetyki i informatyki. Wieloletni wykładowca IDWE.

Szanowni Państwo,
rynek energii elektrycznej przechodzi olbrzymie zmiany, a jeszcze większe czekają nas w nadchodzącym roku 2022 i 23 zwłaszcza w obszarze rynku bilansującego. W związku z tym, aby w pełni przygotować naszych Słuchaczy do zasad funkcjonowania rynku energii w najbliższym czasie, zapraszamy Państwa na AKADEMIĘ KRAJOWEGO I EUROPEJSKIEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ, czyli cykl szkoleń oddających stan dzisiejszy i bliskie zmiany.

Szkolenie z „Kodeksów…” jest adresowane do osób zainteresowanych pozyskaniem podstawowej wiedzy z obszaru unijnych regulacji prawnych zawartych w Kodeksach Sieci i Wytycznych dla elektroenergetyki. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami o genezie powstania i obecnym stanie środków prawnych stosowanych na gruncie prawa Unii Europejskiej, w celu:

  • budowy wspólnego, jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej (EREE) oraz
  • wprowadzania jednolitych zasad zarządzania systemami elektroenergetycznymi Państw Członkowskich UE, tworzących europejski systemu elektroenergetyczny (ESE).

Środkami tymi są:

  • Kodeksy Sieci – opracowywane dla kwestii przyłączania do systemu elektroenergetycznego wytwórców, odbiorców i instalacji stałoprądowych oraz zasad obrony przed blackoutem i odbudowy KSE,
  • Wytyczne – opracowywane dla kwestii połączeń międzysystemowych, integracji rynków energii, zasad handlu energią elektryczną oraz zasad funkcjonowania i zarządzania systemami elektroenergetycznymi w stanach normalnych.

W tematyce szkolenia uwzględniono wszystkie wprowadzone i obowiązujące obecnie Kodeksy Sieci (4) i Wytyczne (4).

Ważne:
Dla satysfakcjonującego uczestniczenia w szkoleniu niezbędne jest posiadanie przez uczestników szkolenia wiedzy o funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego i rynku energii na poziomie co najmniej podstawowym.

Przedstawiony program jest aktualny na dzień dzisiejszy. Wiedza przekazywana na zajęciach będzie uaktualniona do stanu znanego i dostępnego w przeddzień szkolenia. Zajęcia odbędą się online, na platformie Zoom. Link do szkolenia wraz z hasłem prześlemy do uczestników po potwierdzeniu realizacji zajęć.

Szkolenie poprowadzi pan Jan Rakowski – wieloletni i cieszący się uznaniem wykładowca Instytutu, były dyrektor Sprzedaży i Marketingu w PSE S. A., dzisiaj niezależny konsultant i praktyczny, doświadczony analityk sytuacji na rynku energii z ponad 30 – letnim doświadczeniem w branży, świadczący usługi eksperckie w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki. Szczegółową informację o wykładowcy znajdziecie Państwo w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu online w dniu 24 listopada 2021 roku.

Zespół IDWE