Wojciech Kułagowski,
Jan Rakowski
23-24 listopada 2022, Warszawa
O wykładowcach

Wojciech Kułagowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa – specjalność systemy i urządzenia energetyczne, Podyplomowego Studium Menedżerskiego i Podyplomowego Studium Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1976, przechodząc kolejno wszystkie szczeble kariery zawodowej.

W latach 1978 – 2008 pracował w energetyce zawodowej, na szczeblach kierowniczych, dyrektorskich
i zarządczych, kolejno w: Elektrociepłowniach Warszawskich, Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A., Elektrowniach Szczytowo-Pompowych S.A., Elektrim – Volt S.A. PSE Operator S.A. i Tauron S.A.
W latach 2008 – 2011 członek Wojewódzkiej Rady do spraw Bezpieczeństwa Energetycznego przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.

W latach 2014 – 2015 członek Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki w Ministerstwie Gospodarki.

W latach 2010 – 2013 doradca Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

W latach 2014 – 2017 pracował w firmie konsultingowej WYG International sp. z o.o. przy realizacji programu budowy elektrowni jądrowej w Polsce (WYG International był podwykonawcą AMEC Foster Wheeler, doradcy technicznego PGE EJ1 sp. z o.o.) jako ekspert z obszaru energetyki konwencjonalnej.
Zasiadał w kilkunastu radach nadzorczych firm energetycznych.

Współzałożyciel organizacji branżowych: Towarzystwa Obrotu Energią oraz Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii.

Od roku 2007 niezależny ekspert w obszarze doradztwo, badania i analizy techniczne, prace badawczo-rozwojowe oraz szkolenia w obszarze elektroenergetyki.

Autor oraz współautor ponad 200 opracowań i analiz w zakresie energetyki konwencjonalnej, OZE, energetyki jądrowej, kogeneracji, klastrów energii.

Przygotował i przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń dotyczących szeroko rozumianych zagadnień energetycznych, w tym wielokrotnie dla IDWE.

Jan Bogdan Rakowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego (1977 r.), o specjalności elektroenergetyka oraz Rocznego Podyplomowego Studium Menedżerskiego SGH (1995 r.). W latach 1977-1981 na Politechnice Warszawskiej.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1981 w Państwowej Dyspozycji Mocy w Wydziale Planowania Wytwarzania, gdzie pracował do 1990 r., kolejno na stanowiskach: referent, specjalista, główny specjalista i kierownik wydziału.

Po likwidacji PDM w roku 1990 był zatrudniony w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S. A. w Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM). Kierował planowaniem wytwarzania energii elektrycznej w źródłach wytwórczych w Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Dodatkowo w latach 1990 – 1995 kierował zespołem uruchamiającym system informatyczny Dyster, wspierający prowadzenie ruchu KSE przez służby dyspozytorskie KDM. Od 1995 r. pełnił funkcję Dyrektora Ruchu KSE i zarządzał prowadzeniem ruchem w KSE. W latach 1997 – 2002 brał udział w przygotowywaniu i uruchomieniu systemowego rynku energii elektrycznej oraz rynku bilansującego.

W latach 1993-1997 był wykładowcą na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadził wykłady i ćwiczenia dla IV roku z przedmiotu „Sterowanie systemami elektroenergetycznymi”.

W latach 2002 – 2004 był doradcą zarządu PSE S. A. a następnie dyrektorem sprzedaży i marketingu. Prowadził prace studialne nad programem utworzenia oraz wydzielenia z PSE S. A. Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) oraz aktywnie uczestniczył w tworzeniu OSP. Prowadził wykłady na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej.

Od 2004 r. jest niezależnym ekspertem, z ponad 30 – letnim doświadczeniem w energetyce, zajmującym się teorią i praktyką funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz rynku energii elektrycznej, świadczącym usługi eksperckie i konsultingowe w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki.

Wykonał kilkadziesiąt opracowań i ekspertyz z dziedziny energetyki i informatyki. Wieloletni wykładowca IDWE.

Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa na szkolenie – nowość:
MAGAZYNY ENERGII.

W obecnej chwili magazyny energii elektrycznej stają się zauważalnym elementem krajowego systemu energetycznego (KSE). Obecność magazynów energii w KSE wymaga „wprowadzenia” magazynów energii
do regulacji określających funkcjonowanie rynku energii, poczynając od (i) zasad przyłączania magazynów energii do KSE, poprzez (ii) zasady wsparcia budowania magazynów a kończąc na regulacjach dotyczących (iii) udziału magazynów energii na polskim rynku energii. Regulacje te są obecnie wprowadzane i wdrażane, równolegle ze zmianami wprowadzanymi przez Operatora Systemu Przesyłowego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S. A.) do funkcjonowania Rynku Bilansującego i dostosowywaniem polskiego Rynku Bilansującego do przyszłych rozwiązań Europejskiego Rynku Bilansującego.

Szkolenie dostarcza podstawowej wiedzy o obecnych zasadach funkcjonowania magazynów energii w polskim krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) oraz na polskim rynku energii elektrycznej (REE).

Na szkoleniu zostaną przedstawione zagadnienia związane z:

 • rozwiązaniami technologicznymi magazynów energii,
 • miejscem magazynów energii w polityce energetycznej Polski,
 • planami budowy magazynów energii przez polskie firmy energetyczne,
 • zasadami wsparcia inwestycji w magazyny energii współpracujących z instalacjami OZE,
 • zasadami udziału magazynów energii w rynku mocy,
 • procesem przyłączania magazynów energii do KSE.
 • funkcjami, które magazyny energii mogą i będą pełnić na rynku energii elektrycznej,
 • współpracą magazynów energii i instalacji odnawianych źródeł energii (OZE),
 • udziałem magazynów energii w Rynku Bilansującym,
 • udziałem magazynów energii w rynku energii poza Rynkiem Bilansującym,
 • taryfowaniem poboru energii z KSE oraz wprowadzaniem energii do KSE przez magazyny energii,
 • możliwością udziału magazynów energii w rynku usług systemowych.

Pragniemy Państwa również zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by zajęcia zostały zrealizowane w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi na dzień zajęć obostrzeniami sanitarnymi. Jednocześnie zastrzegamy, że w przypadku logicznie uzasadnionym lub wobec decyzji władz państwa, przeniesiemy szkolenie do przestrzeni wirtualnej, o czym, podobnie jak o wszystkich innych aspektach organizacyjnych, naturalnie poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem.

Szkolenie poprowadzą panowie: Jan Rakowski i Wojciech Kułagowski – wieloletni i cieszący się uznaniem wykładowcy Instytutu, eksperci na rynku energii. Szczegółową informację o obu panach znajdziecie Państwo poniżej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu w dniach 23 – 24 listopada 2022 roku w hotelu BEST WESTERN FELIX w Warszawie. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 607 06 27 00 lub pod adresem email: biuro@idwe.pl

Życzymy Państwu zdrowia i cieszymy się na spotkanie na szkoleniu!

Zespół IDWE