Jan Bogdan Rakowski
13 grudnia 2023, ONLINE
O wykładowcy

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektrycznego (1977 r.), o specjalności elektroenergetyka oraz Rocznego Podyplomowego Studium Menedżerskiego SGH (1995 r.). W latach 1977-1981 na Politechnice Warszawskiej.

Pracę zawodową rozpoczął w roku 1981 w Państwowej Dyspozycji Mocy w Wydziale Planowania Wytwarzania, gdzie pracował do 1990 r., kolejno na stanowiskach: referent, specjalista, główny specjalista i kierownik wydziału.

Po likwidacji PDM w roku 1990 był zatrudniony w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S. A. w Krajowej Dyspozycji Mocy (KDM). Kierował planowaniem wytwarzania energii elektrycznej w źródłach wytwórczych w Krajowym Systemem Elektroenergetycznym (KSE). Dodatkowo w latach 1990 – 1995 kierował zespołem uruchamiającym system informatyczny Dyster, wspierający prowadzenie ruchu KSE przez służby dyspozytorskie KDM. Od 1995 r. pełnił funkcję Dyrektora Ruchu KSE i zarządzał prowadzeniem ruchem w KSE. W latach 1997 – 2002 brał udział w przygotowywaniu i uruchomieniu systemowego rynku energii elektrycznej oraz rynku bilansującego.

W latach 1993-1997 był wykładowcą na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadził wykłady i ćwiczenia dla IV roku z przedmiotu „Sterowanie systemami elektroenergetycznymi”.

W latach 2002 – 2004 był doradcą zarządu PSE S. A. a następnie dyrektorem sprzedaży i marketingu. Prowadził prace studialne nad programem utworzenia oraz wydzielenia z PSE S. A. Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) oraz aktywnie uczestniczył w tworzeniu OSP. Prowadził wykłady na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej.

Od 2004 r. jest niezależnym ekspertem, z ponad 30 – letnim doświadczeniem w energetyce, zajmującym się teorią i praktyką funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz rynku energii elektrycznej, świadczącym usługi eksperckie i konsultingowe w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki.

Wykonał kilkadziesiąt opracowań i ekspertyz z dziedziny energetyki i informatyki. Wieloletni wykładowca IDWE.

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na liczne zapytania serdecznie zapraszamy na szkolenie:

Rynek Bilansujący 2024 – nowy, europejski rynek bilansujący.
(główne wyznaczniki rynku bilansującego RB2024)

Nasze szkolenie:

 • dostarczy Państwu wiedzy o zmianach zasad funkcjonowania rynku bilansującego po roku 2023 (definiowanych przez OSP i planowanych do wprowadzania na Etapie II).
 • umożliwi poznanie (w zarysie) planowanych zmian od strony teoretycznej oraz przygotowanie się do praktycznego testowania tych zmian,
 • dzięki szkoleniu zyskacie Państwo wyobrażenie o kształcie nowych zasad rynku bilansującego RB2024 obowiązujących po roku 2023.

Przedstawiony program jest aktualny na dzień dzisiejszy. Wiedza przekazywana na zajęciach będzie uaktualniona do stanu znanego i dostępnego w przeddzień szkolenia. Zajęcia odbędą się online, na platformie Zoom. Link do szkolenia wraz z hasłem prześlemy do uczestników po potwierdzeniu realizacji zajęć.

Ważne: aby w pełni skorzystać z potencjału zajęć, serdecznie rekomendujemy udział w nich osobom, które posiadają już rozeznanie o funkcjonowaniu rynku energii na poziomie wyższym niż podstawowy oraz wiedzę ogólną o funkcjonowaniu rynków bilansujących energii elektrycznej.

Szkolenie poprowadzi pan Jan Rakowski – wieloletni i cieszący się uznaniem wykładowca Instytutu, były dyrektor Sprzedaży i Marketingu w PSE S. A., dzisiaj niezależny konsultant i praktyczny, doświadczony analityk sytuacji na rynku energii z ponad 30 – letnim doświadczeniem w branży, świadczący usługi eksperckie w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki. Szczegółową informację o wykładowcy znajdziecie Państwo w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu online w dniach 13 grudnia 2023 roku. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 607 06 27 00 lub pod adresem email: biuro@idwe.pl

Zespół IDWE

P.S. Osoby zainteresowane szkoleniem serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższym tekstem, który specjalnie dla Państwa szczegółowo odpowiada na pytanie:

Dlaczego tak ważny jest Państwa udział w szkoleniu i pozyskanie wskazanej wiedzy?

Jak Państwo doskonale wiedzą, z początkiem 2021 r. OSP rozpoczął proces wprowadzania zmian do zasad rynku bilansującego. Celem tych działań było dostosowanie zasad funkcjonowania rynku bilansującego w Polsce do zmieniających się dynamicznie warunków działania sektora elektroenergetyki, które wynikają z:

 • nowych regulacji unijnych w obszarze funkcjonowania rynku energii elektrycznej i usług systemowych,
 • rosnącego udziału nowych technologii w wytwarzania energii elektrycznej (instalacje OZE, magazyny energii, technologie wodorowe).

Rozwój energetyki odnawialnej, magazynów energii oraz aktywnej strony popytowej istotnie wpływają na warunki bilansowania energii elektrycznej w KSE. Nowe zasoby rynku energii elektrycznej stanowią istotny potencjał (do tej pory niewykorzystany), do efektywnego bilansowania KSE. Elektrownie konwencjonalne w okresie transformacji elektroenergetyki pozostają wciąż niezbędnym składnikiem krajowych zasobów wytwórczych w zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, aczkolwiek przypadający na nie udział w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną w coraz większym zakresie kształtowany będzie przez źródła o charakterystyce pracy zależnej od zmiennych warunków pogodowych, zwiększając zapotrzebowanie na elastyczność konwencjonalnych źródeł wytwórczych w KSE.

Zdolność do elastycznej pracy zasobów wytwórczych musi stać się atutem aktywnych uczestników rynku bilansującego, a bodźcem do jej rozwoju oraz do efektywnego zarządzania dynamicznym środowiskiem jest mechanizm kształtowania cen energii elektrycznej, który poprawnie odzwierciedli w cenach koszty dostarczenia energii elektrycznej do KSE, w tym koszty uruchamiania źródeł konwencjonalnych oraz zapewnienia rezerw mocy.

Zmiany, wprowadzane w zasadach rynku bilansującego, zapewniają dostosowanie przyjętych rozwiązań do postanowień wynikających z:

 • unijnego Pakietu Czysta Energia, w tym:
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej;
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE;
 • Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EBGL),
 • Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SOGL)

oraz mają na celu realizację zobowiązań złożonych przez Polskę w procesie notyfikacji Komisji Europejskiej wdrożenia rynku mocy w Polsce.

1 stycznia 2021 r. OSP wprowadził zmiany do funkcjonowania rynku bilansującego zdefiniowane w Etapie I przechodzenia polskiego rynku bilansującego na zasady europejskiego rynku bilansującego.

Etap II zmian nastąpi w 2024 r. i dostosuje polski rynek bilansujący do zasad europejskiego rynku energii. Przed wprowadzeniem zmian w Etapie II, OSP przewiduje testowanie tych zmian przez przyszłych uczestników zmienionego rynku bilansującego.