Jan Rakowski
4-5 grudnia 2017, Warszawa
O wykładowcy

Z wykształcenia mgr inż. elektryk o specjalności elektroenergetyka (Politechnika Warszawska); absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania (Szkoła Główna Handlowa).

W latach 1981-1990 pracownik Państwowej Dyspozycji Mocy; do 2004 w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S. A.: 1995 – 1997 zarządzał Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w Krajowej Dyspozycji Mocy w PSE, 1997 – 2001 brał udział w przygotowywaniu uruchomienia systemowego rynku energii elektrycznej oraz rynku bilansującego. W latach 2002 – 2004 doradca zarządu PSE S. A. oraz dyrektor sprzedaży i marketingu. Prowadził prace studialne nad programem utworzenia oraz wydzielenia z PSE S. A. Operatora Systemu Przesyłowego oraz aktywnie uczestniczył w tworzeniu OSP. Pełnił funkcje w radach nadzorczych podmiotów związanych z rynkiem energii (np. Giełdy Energii S. A., WINUEL S. A., PSE-Info Sp. z o. o.) oraz prowadził wykłady na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej.

Obecnie niezależny ekspert z ponad 25 – letnim doświadczeniem w energetyce, zajmujący się teorią i praktyką funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz rynku energii elektrycznej, świadczący usługi eksperckie i konsultingowe w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki.

Szanowni Państwo,

już tradycyjnie, jak co roku, zapraszamy Państwa na kolejną edycję zajęć z funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Ta edycja – podobnie jak poprzednie – została uaktualniona zarówno pod względem merytorycznym, jak i z uwzględnieniem wymagań naszych Słuchaczy. Program znajdą Państwo w załączeniu.

Aby jak najlepiej wykorzystać Państwa czas na szkoleniu, Uczestnicy otrzymają od nas jeszcze przed szkoleniem wyciąg z materiałów pierwszego dnia. Zapraszamy do lektury przygotowanego materiału jeszcze przed zajęciami. Posiadanie przez Uczestników tej wiedzy z wyprzedzeniem znacząco ułatwi sprawne poznawanie zagadnień z dnia pierwszego i jest niezbędne do zrozumienia istoty zagadnień objętych programem dnia drugiego. Aby skupić się przede wszystkim na tym, co ważne dla Uczestników na sali szkoleniowej, Uczestnicy będą mogli również zgłaszać swoje oczekiwania co do wybranych elementów programu szkolenia z dnia pierwszego. To one zostaną szerzej omówione w pierwszym dniu. Zagadnienia w drugim dniu szkolenia – jako nowe – będą omawiane szczegółowo.

Główną myślą przewodnią drugiego dnia są klastry energii. Przedstawiony program jest aktualny
na dzień dzisiejszy. Nieustanne dynamiczne zmiany w obszarze klastrów energii wpłyną na finalny kształt tego programu. Zapewniamy jednak, że tak jak zawsze, na pewno będzie on obejmował zagadnienia najbardziej aktualne i istotne dla prezentowanego tematu.

Szkolenie prowadzi pan Jan Rakowski – były dyrektor Sprzedaży i Marketingu w PSE S. A., dzisiaj niezależny konsultant i praktyczny, doświadczony analityk sytuacji na rynku energii z ponad 30 – letnim doświadczeniem w branży, świadczący usługi eksperckie w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu w dniach 4-5 grudnia 2017 roku w hotelu BEST WESTERN FELIX w Warszawie.

Poniedziałek, 4 grudnia

10:30 – 12:15

 1. Uwarunkowanie krajowe i międzynarodowe rynku energii w Polsce.
 • Polski system elektroenergetyczny (KSE).
 • Polityka energetyczna Polski versus Polityka energetyczna Unii Europejskiej.
 • Europejskie uwarunkowania rynku energii w Polsce:
  • III pakiet energetyczny,
  • pakiety klimatyczne,
  • pakiety „sezonowe”,
  • systemy wsparcia wytwarzania energii i efektywność energetycznej.

12.15- 12.30 przerwa na kawę
12:30 – 14:00

 1. Architektura rynku energii w Polsce.
 • Organizacja rynku energii elektrycznej.
 • Struktura segmentowa rynku energii w Polsce.
 • Struktura podmiotowa rynku energii w Polsce.
 • Regulacja rynku energii elektrycznej.
 • Podstawy prawne rynku energii elektrycznej.

 

14:00 – 15:00   obiad
15:00 – 17:00

3.Zasady funkcjonowania rynku bilansującego (zarys).

 • Ilustracja idei rynku bilansującego.
 • Architektura runku bilansującego.
 • Regulamin rynku bilansującego i rozliczenia na rynku bilansującym.

17.30          kolacja

Wtorek, 5 grudnia

8-8:45

Zasady funkcjonowania rynku detalicznego.

 • Za co płacimy – energia elektryczna z dostawą.
 • Architektura runku detalicznego:

Ø uczestnicy,

Ø umowy,

Ø grupy zakupowe,

Ø transakcje.

8:45 – 13:15 (w tym dwie przerwy po 15 min)

 1. Klastry energii.
 • Pytania o klastry energii:

Ø czym są?

Ø po co są tworzone?

Ø jaka jest wartość dodana?

Ø czy są potrzebne?

Ø moda czy realne korzyści?

 • Zasoby klastrów energii:

Ø nośniki energii i ich źródła,

Ø odbiorcy energii,

Ø infrastruktura: pomiędzy źródłem a odbiorcą,

Ø magazyny energii,

Ø koordynator i uczestnicy klastra,

Ø zasoby nieenergetyczne klastra energii.

 • Wykorzystanie zasobów klastra energii:

Ø pozyskanie energii w klastrze,

Ø obrót nośnikami energii w klastrze,

Ø bilansowanie nośników energii w klastrze,

Ø infrastruktura klastra energii: własna versus zewnętrzna,

Ø samowystarczalność i rezerwowanie,

Ø zarządzanie klastrami.

 • Wspomaganie zewnętrzne klastrów energii:

Ø regulacje prawne,

Ø certyfikacja,

Ø wsparcie finansowe.

 

 13:15 – 14:00

 1. Pytania o przyszłość rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej i w Polsce.
 • Energetyka konwencjonalna, energetyka jądrowa czy OZE?
 • Co zapewni bezpieczeństwo dostaw energii?

Ø rynek mocy,

Ø połączenia transgraniczne,

Ø europejski rynek energii.

14.00-14.15   zakończenie zajęć, wręczenie słuchaczom certyfikatów uczestnictwa.

14:15  – Obiad