Warning: Creating default object from empty value in /wp-content/themes/stl/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
ONLINE!!! Rynek bilansujący (energia elek.) 2020-2022 | Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii IDWE
Jan Rakowski
10-11 lutego 2021, ONLINE
 
O wykładowcy

Z wykształcenia mgr inż. elektryk o specjalności elektroenergetyka (Politechnika Warszawska); absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania (Szkoła Główna Handlowa).

W latach 1981-1990 pracownik Państwowej Dyspozycji Mocy; do 2004 w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S. A.: 1995 – 1997 zarządzał Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w Krajowej Dyspozycji Mocy w PSE, 1997 – 2001 brał udział w przygotowywaniu uruchomienia systemowego rynku energii elektrycznej oraz rynku bilansującego. W latach 2002 – 2004 doradca zarządu PSE S. A. oraz dyrektor sprzedaży i marketingu. Prowadził prace studialne nad programem utworzenia oraz wydzielenia z PSE S. A. Operatora Systemu Przesyłowego oraz aktywnie uczestniczył w tworzeniu OSP. Pełnił funkcje w radach nadzorczych podmiotów związanych z rynkiem energii (np. Giełdy Energii S. A., WINUEL S. A., PSE-Info Sp. z o. o.) oraz prowadził wykłady na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej.

Obecnie niezależny ekspert z ponad 25 – letnim doświadczeniem w energetyce, zajmujący się teorią i praktyką funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz rynku energii elektrycznej, świadczący usługi eksperckie i konsultingowe w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki.

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na nową edycję zajęć z Rynku bilansującego. Program szkolenia jest zgodny z informacjami upublicznionymi przez PSE (Operatora Systemu Przesyłowego w polskim KSE) do dzisiaj. Program zostanie przez nas zaktualizowany w przypadku, gdy PSE udostępni nowe i istotne informacje o planowanych zmianach w zasadach funkcjonowania rynku bilansującego w Polsce. Na dzisiaj zakładamy omówienie następujących tematów:

 • Istota bilansowania mocy czynnej w KSE
 • Idea rynku bilansującego
 • Rynek energii elektrycznej w Polsce – podstawy
 • Jak będzie się zmieniał rynek bilansujący – ewolucja czy rewolucja
 • Podstawowe pojęcia rynku bilansującego RB 2020/RB 2021
 • Podstawowe pojęcia rynku bilansującego RB 2022
 • Działania na rynku bilansującym
 • Zgłaszanie danych handlowych i technicznych – oferty na rynku bilansującym
 • Ceny na rynku bilansującym
 • Zasady i procedury rozliczeniowe rynku bilansującego.

(szczegółowy program z rozwinięciem zakresu omawianych tematów załączamy poniżej).

Przedstawiony program jest aktualny na dzień dzisiejszy. Wiedza przekazywana na zajęciach będzie uaktualniona do stanu znanego i dostępnego w przeddzień szkolenia. Zajęcia odbędą się online, na platformie Zoom. Link do szkolenia wraz z hasłem prześlemy do uczestników po potwierdzeniu realizacji zajęć.

Szkolenie poprowadzi pan Jan Rakowski – wieloletni i cieszący się uznaniem wykładowca Instytutu, były dyrektor Sprzedaży i Marketingu w PSE S. A., dzisiaj niezależny konsultant i praktyczny, doświadczony analityk sytuacji na rynku energii z ponad 30 – letnim doświadczeniem w branży, świadczący usługi eksperckie w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki. Szczegółową informację o wykładowcy znajdziecie Państwo w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu online w dniach 10-11 lutego 2021

 

PROGRAM 

środa, 10 lutego 2021

9.00   Rozpoczęcie szkolenia

9.00 – 10.30

 1. Wprowadzenie – istota bilansowania mocy czynnej w KSE.
 • Uwarunkowania techniczne funkcjonowania KSE.
 • Konieczność bilansowania mocy czynnej w KSE.
 • Bilansowanie mocy czynnej w KSE – przypadki praktyczne.
 • Narzędzia bilansowania mocy czynnej w KSE – 2020/2021 r.
 • Narzędzia bilansowania mocy czynnej w KSE po 2021 r.
 1. Idea rynku bilansującego.
 • Ilustracja idei rynku bilansującego.
 • Praktyczne zastosowania idei rynku bilansującego.
 • Sposób rozliczania niezbilansowania odbiorców detalicznych.
 • Rynek bilansujący a usuwanie ograniczeń systemowych.
 • Rynek bilansujący a rynek usług systemowych.
 • Zmiana przedmiotu obrotu na rynku bilansującym po 2021 r.

10.30-10.45 przerwa na kawę

10.45 – 12.15

 1. Rynek energii elektrycznej w Polsce – podstawy.
 • Metody równoważenia generacji i odbioru energii elektrycznej w KSE.
 • Struktura segmentowa i podmiotowa rynku energii w Polsce.
 • Organizacja rynku energii elektrycznej i jego otoczenie.
 • Podstawy prawne rynku energii elektrycznej.
 1. Jak będzie się zmieniał rynek bilansujący – ewolucja czy rewolucja?
 • Prawo UE: Dyrektywy, Rozporządzenia, Kodeksy sieciowe i Wytyczne.
 • Europejski rynek bilansujący.
 • Rynek bilansujący 2020 (RB 2020).
 • Rynek bilansujący 2022 (RB 2022).
 • Ścieżka przejścia od RB 2020 do RB 2022.

12.15 – 12.30 przerwa na kawę

12.30 – 14.30

 1. Podstawowe pojęcia rynku bilansującego RB 2020/RB 2021.
 • Przedmioty obrotu na rynku bilansującym.
 • Obszar rynku bilansującego.
 • Podmioty rynku bilansującego.
 • Obiekty rynku bilansującego i ich konfiguracja.
 • Planowanie koordynacyjne.
 1. Podstawowe pojęcia rynku bilansującego RB 2022.
 • Przedmioty obrotu na rynku bilansującym.
 • Obszar rynku bilansującego.
 • Podmioty rynku bilansującego.
 • Obiekty rynku bilansującego i ich konfiguracja.
 • Planowanie koordynacyjne.

 

czwartek, 11 lutego 2021

9.00- 10.30

 1. Działania na rynku bilansującym.
 • Zróżnicowanie podmiotowe i biznesowe uczestników rynku.
 • Ewolucja działania podmiotów na rynku:
  • Rynek bilansujący 2020 (RB 2020).
  • Rynek bilansujący 2021 (RB 2021).
  • Rynek bilansujący 2022 (RB 2022).
 1. Zgłaszanie danych handlowych i technicznych – oferty na rynku bilansującym.
 • Proces wymiany danych handlowych i technicznych – RB 2020/RB 2021:
  • Zgłoszenie umów sprzedaży energii (USE).
  • Zgłoszenie oferty bilansującej (OB)
  • Zgłaszanie Programów Pracy (PP).
 • Proces wymiany danych handlowych i technicznych – RB 2022.
 • Wymiana dokumentów elektronicznych w procesie zgłaszania danych handlowych
  i technicznych.

10.30-10.45 przerwa na kawę

10.45 – 12.45

 1. Ceny na rynku bilansującym.
 • Ceny rynku bilansującego.
 • Zasady wyznaczania cen.
 • Ewolucja cen na rynku bilansującym: od RB 2020 do RB 2022.
 1. Zasady i procedury rozliczeniowe rynku bilansującego.
 • Ogólne zasady rozliczeń.
 • Przebieg rozliczeń rynku bilansującego.
 • Dane wejściowe i wyniki rozliczeń.
 • Ewolucja rozliczeń na rynku bilansującym: od RB 2020 do RB 2022.

12.45- 13.15

 1. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
 • Pytania i odpowiedzi.
 • Jak żyć? (na rynku bilansującym).