Jan Rakowski
25-26 listopada 2020, Hotel Best Western Felix Warszawa
O wykładowcy

Z wykształcenia mgr inż. elektryk o specjalności elektroenergetyka (Politechnika Warszawska); absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania (Szkoła Główna Handlowa).

W latach 1981-1990 pracownik Państwowej Dyspozycji Mocy; do 2004 w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S. A.: 1995 – 1997 zarządzał Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w Krajowej Dyspozycji Mocy w PSE, 1997 – 2001 brał udział w przygotowywaniu uruchomienia systemowego rynku energii elektrycznej oraz rynku bilansującego. W latach 2002 – 2004 doradca zarządu PSE S. A. oraz dyrektor sprzedaży i marketingu. Prowadził prace studialne nad programem utworzenia oraz wydzielenia z PSE S. A. Operatora Systemu Przesyłowego oraz aktywnie uczestniczył w tworzeniu OSP. Pełnił funkcje w radach nadzorczych podmiotów związanych z rynkiem energii (np. Giełdy Energii S. A., WINUEL S. A., PSE-Info Sp. z o. o.) oraz prowadził wykłady na studiach podyplomowych na Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej.

Obecnie niezależny ekspert z ponad 25 – letnim doświadczeniem w energetyce, zajmujący się teorią i praktyką funkcjonowania systemów elektroenergetycznych oraz rynku energii elektrycznej, świadczący usługi eksperckie i konsultingowe w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki.

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa na nową edycję zajęć z Rynku bilansującego. Program szkolenia jest zgodny z informacjami upublicznionymi przez PSE (Operatora Systemu Przesyłowego w polskim KSE) do dzisiaj. Program zostanie przez nas zaktualizowany w przypadku, gdy PSE udostępni nowe i istotne informacje o planowanych zmianach w zasadach funkcjonowania rynku bilansującego w Polsce. Na dzisiaj zakładamy omówienie następujących tematów:

 • Istota bilansowania mocy czynnej w KSE
 • Idea rynku bilansującego
 • Rynek energii elektrycznej w Polsce – podstawy
 • Jak będzie się zmieniał rynek bilansujący – ewolucja czy rewolucja
 • Podstawowe pojęcia rynku bilansującego RB 2020/RB 2021
 • Podstawowe pojęcia rynku bilansującego RB 2022
 • Działania na rynku bilansującym
 • Zgłaszanie danych handlowych i technicznych – oferty na rynku bilansującym
 • Ceny na rynku bilansującym
 • Zasady i procedury rozliczeniowe rynku bilansującego.

(szczegółowy program z rozwinięciem zakresu omawianych tematów załączamy poniżej).

Pragniemy Państwa również zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by zajęcia zostały zrealizowane w sposób bezpieczny i zgodnie z obowiązującymi na dzień zajęć obostrzeniami sanitarnymi. Na dzisiaj oznacza to obowiązkowe maski na sali szkoleniowej, intensywne wietrzenie w czasie przerw oraz środki dezynfekcyjne do Państwa dyspozycji. Osoby przeziębione lub z podwyższoną temperaturą i/lub katarem będą musiały zrezygnować z udziału. Jednocześnie zastrzegamy, że w przypadku logicznie uzasadnionym lub wobec decyzji władz państwa, przeniesiemy szkolenie do przestrzeni wirtualnej, o czym, podobnie jak o wszystkich innych aspektach organizacyjnych, naturalnie poinformujemy Państwa ze stosownym wyprzedzeniem.

Dla zachowania bezpieczeństwa zajęcia będą się odbywały w największej sali w hotelu (ok. 116 m2), przy czym założyliśmy dużą i komfortową strefę bezpieczeństwa dla każdego uczestnika – ok. 6 m2. W efekcie tych zabezpieczeń znacząco skurczyła się maksymalna ilość uczestników na sali i jest to 15 osób. Tym samym zachęcamy Państwa do jak najpilniejszego przesyłania do nas wypełnionych formularzy zgłoszeniowych – o udziale w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.  

Szkolenie poprowadzi pan Jan Rakowski – wieloletni i cieszący się uznaniem wykładowca Instytutu, były dyrektor Sprzedaży i Marketingu w PSE S. A., dzisiaj niezależny konsultant i praktyczny, doświadczony analityk sytuacji na rynku energii z ponad 30 – letnim doświadczeniem w branży, świadczący usługi eksperckie w zakresie rynku energii, zarządzania i przekształceń w energetyce oraz wsparcia informatycznego dla energetyki. Szczegółową informację o wykładowcy znajdziecie Państwo poniżej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu w dniach 25 – 26 listopada 2020 roku w hotelu BEST WESTERN FELIX w Warszawie*. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 607 06 27 00 lub pod adresem email: biuro@idwe.pl

Życzymy Państwu zdrowia i cieszymy się na spotkanie na szkoleniu!

Zespół IDWE

 

*Hotel przedsięwziął dodatkowe środki ostrożności, aby zapewnić Państwu komfort i  bezpieczeństwo. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo tutaj.

 

PROGRAM 

środa, 25 listopada 2020

10.00- 10.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna

10.30 – 12.00

 1. Wprowadzenie – istota bilansowania mocy czynnej w KSE.
 • Uwarunkowania techniczne funkcjonowania KSE.
 • Konieczność bilansowania mocy czynnej w KSE.
 • Bilansowanie mocy czynnej w KSE – przypadki praktyczne.
 • Narzędzia bilansowania mocy czynnej w KSE – 2020/2021 r.
 • Narzędzia bilansowania mocy czynnej w KSE po 2021 r.
 1. Idea rynku bilansującego.
 • Ilustracja idei rynku bilansującego.
 • Praktyczne zastosowania idei rynku bilansującego.
 • Sposób rozliczania niezbilansowania odbiorców detalicznych.
 • Rynek bilansujący a usuwanie ograniczeń systemowych.
 • Rynek bilansujący a rynek usług systemowych.
 • Zmiana przedmiotu obrotu na rynku bilansującym po 2021 r.

12.30-12.45 przerwa na kawę i wietrzenie sali

12.45 – 14.15

 1. Rynek energii elektrycznej w Polsce – podstawy.
 • Metody równoważenia generacji i odbioru energii elektrycznej w KSE.
 • Struktura segmentowa i podmiotowa rynku energii w Polsce.
 • Organizacja rynku energii elektrycznej i jego otoczenie.
 • Podstawy prawne rynku energii elektrycznej.
 1. Jak będzie się zmieniał rynek bilansujący – ewolucja czy rewolucja?
 • Prawo UE: Dyrektywy, Rozporządzenia, Kodeksy sieciowe i Wytyczne.
 • Europejski rynek bilansujący.
 • Rynek bilansujący 2020 (RB 2020).
 • Rynek bilansujący 2022 (RB 2022).
 • Ścieżka przejścia od RB 2020 do RB 2022.

14.15 – 15.15 obiad (i wietrzenie sali)

15.15 – 16.45

 1. Podstawowe pojęcia rynku bilansującego RB 2020/RB 2021.
 • Przedmioty obrotu na rynku bilansującym.
 • Obszar rynku bilansującego.
 • Podmioty rynku bilansującego.
 • Obiekty rynku bilansującego i ich konfiguracja.
 • Planowanie koordynacyjne.

16.45- 17.00 przerwa na kawę i wietrzenie sali

17.00 – 17.45

 1. Podstawowe pojęcia rynku bilansującego RB 2022.
 • Przedmioty obrotu na rynku bilansującym.
 • Obszar rynku bilansującego.
 • Podmioty rynku bilansującego.
 • Obiekty rynku bilansującego i ich konfiguracja.
 • Planowanie koordynacyjne.

18.00  kolacja (jedzona przy osobnych stolikach lub będziemy rozsadzeni)

 

 

czwartek, 26 listopada 2020

9.00- 10.30

7. Działania na rynku bilansującym.

 • Zróżnicowanie podmiotowe i biznesowe uczestników rynku.
 • Ewolucja działania podmiotów na rynku:
  • Rynek bilansujący 2020 (RB 2020).
  • Rynek bilansujący 2021 (RB 2021).
  • Rynek bilansujący 2022 (RB 2022).8. Zgłaszanie danych handlowych i technicznych – oferty na rynku bilansującym.
 • Proces wymiany danych handlowych i technicznych – RB 2020/RB 2021:
  • Zgłoszenie umów sprzedaży energii (USE).
  • Zgłoszenie oferty bilansującej (OB)
  • Zgłaszanie Programów Pracy (PP).
 • Proces wymiany danych handlowych i technicznych – RB 2022.
 • Wymiana dokumentów elektronicznych w procesie zgłaszania danych handlowych
  i technicznych.

10.30-10.45 przerwa na kawę i wietrzenie sali

10.45 – 13.00

9. Ceny na rynku bilansującym.

 • Ceny rynku bilansującego.
 • Zasady wyznaczania cen.
 • Ewolucja cen na rynku bilansującym: od RB 2020 do RB 2022.10. Zasady i procedury rozliczeniowe rynku bilansującego.
 • Ogólne zasady rozliczeń.
 • Przebieg rozliczeń rynku bilansującego.
 • Dane wejściowe i wyniki rozliczeń.
 • Ewolucja rozliczeń na rynku bilansującym: od RB 2020 do RB 2022.11. Podsumowanie.
 • Pytania i odpowiedzi.
 • Jak żyć? (na rynku bilansującym).

13.00- 13.15  zakończenie szkolenia, wręczenie uczestnikom certyfikatów

 13.30      obiad